American urological association guidelines prostate cancer

PSA CA MARKER ÎN EVOLUÞIA CANCERULUI DE PROSTATÃ - PDF Descărcare gratuită

Vzualizari: Transcriere 1 Rev. Rusuet nr. Rusu 2, Irena Rãileanu 2, Cipriana ªtefãnescu 2 1. Doctorand al Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie Gr. Popa Iaºi Facultatea de Medicinã 2.

1. Exposure Data

At the moment, PSA prostate specific antigen values point out to either successful or unsuccessful prostate cancer therapy. Depending on therapeutic strategies, biochemical recurrence BCR is differently defined. After hormonal therapy, PSA declines in months, maintains low values for months, then increases, settling for hormone independency. The PSA bounce phenomenon and the PSA surge postchimiotherapie syndrome can complicate the assessment of biochemical recurrence.

Table of contents

În prostatã pot coexista în acelaºi timp celulele epiteliale canceroase în diferite pattern-uri arhitecturale ºi diferite grade de diferenþiere care se reflectã în scorul Gleasoncelule stromale fibromusculare, multipli foci de neoplazie intraepitelialã benignã PINleziuni atrofice, noduli de hiperplazie prostaticã benignã BPH ºi glande normale.

Clasic, se considerã cã multe cancere umane se dezvoltã printr-o serie de etape genetice secvenþiale care culmineazã în carcinom ºi boala metastaticã, iar acestea se reflectã la nivel genetic, histologic ºi clinic. Multe aspecte din biologia cancerului de prostatã nu se potrivesc acestui model. Tehnicile genetice clasice au adus informaþii limitate cu privire la procesul progresiei cancerului de prostatã 1.

Cel mai utilizat marker, în prezent, pentru urmãrirea evoluþiei cancerului de prostatã este PSA antigenul specific prostatic.

Wong Singapore, prof. Geavlete Romaniadr. Grasso USAprof. Geavlete şi prof S.

PSA este eliberat în sistemul circulator când 2 PSA ca marker în evoluþia cancerului de prostatã membrana bazalã prostaticã este compromisã, cum se întâmplã în cancer, ºi, prin urmare, este utilizat ca marker seric sensibil pentru screening-ul, diagnosticul ºi progresia cancerului de prostatã. În lucrarea noastrã nu ne vom referi la rolul determinant al PSA în screening-ul ºi diagnosticul neoplaziei prostatice, ci doar la rolul sãu în urmãrirea evoluþiei cancerului, în cursul sau dupã diferite terapii.

De fapt detecþia recidivei bolii a fost aplicaþia clinicã iniþialã a PSA în cancerul de prostatã 2.

  1. Medicamente argo pentru prostatită
  2. Http://prostatitis net
  3. (PDF) Cancerul prostatei | Ioan Dabuleanu - freelinks.ro
  4. Since that time, new data have become available, these have been incorporated into the Monograph, and taken into consideration in the present evaluation.

PSA, o serinproteazã produsã de celulele epiteliale secretorii, este american urological association guidelines prostate cancer de gena kalicreinei umane 3 hk3. Expresia PSA este AR receptor androgenic - dependentã, iar nivelele transcripþionale sunt semnificativ reduse în absenþa androgenilor 3. Aproximativ o treime pânã la jumãtate din pacienþii trataþi, indiferent de metoda terapeuticã, vor experimenta recidivã biochimicã creºterea valorilor PSA dupã normalizarea lor iniþialã 4.

Semnificaþia recidivei biologice este, ea însãºi, neclarã, întrucât nu toþi pacienþii cu recidivã biochimicã vor experimenta boala metastaticã. Recurenþa biochimicã reprezintã un marker al progresiei spre boala metastaticã ºi al mortalitãþii cancer-specificã 6.

Momentul recurenþei biochimice postterapie este crucial în urmãrirea evoluþiei cancerului prostatic, deoarece permite administrarea precoce a terapiei de salvaj în cazul pacienþilor cu recurenþã localã. În prezent pacienþii sunt monitorizaþi, în ce priveºte valoarea PSA, o datã la 3 luni în primul an, la 6 luni pentru urmãtorii 4 ani, ºi apoi anual. Intervalul de american urological association guidelines prostate cancer dintre recurenþa biochimicã ºi metastaze depinde de stadiul patologic preoperator, de scorul Gleason ºi de PSADT postoperator.

american urological association guidelines prostate cancer tratamentul inflamației acute a prostatitei

În cazuri rare, pacienþii pot dezvolta metastaze la distanþã postprostatectomie fãrã creºterea nivelului PSA. Pound et al. Timpul median de la recurenþa PSA la metastaze a fost de 8 ani. Dupã dezvoltarea metastazelor, timpul median pânã la deces a fost de 5 ani.

Timpul pânã la recurenþa bio- 3 Daniela Rusu et al.

Citate duplicat

Totuºi, ca ºi în cazul prostatectomiei radicale, eºecul clinic postiradiere poate fi apreciat mai bine de cãtre PSADT decît de valorile absolute ale PSA.

Etiologia fenomenului nu este cunoscutã. În unele studii, pacienþii care au experimentat saltul PSA au prezentat o probabilitatea mai redusã pentru recurenþa biochimicã 4.

Prognosticul pentru pacienþii trataþi prin brahiterapie ºi care nu prezintã recurenþã biochimicã la 5 ani este excelent. Moni- 4 PSA ca marker în evoluþia cancerului de prostatã torizarea activã implicã urmãrirea regulatã a evoluþiei bolii prin PSA, DRE ºi, posibil, repetarea periodicã a biopsiei în vederea instituirii terapiei curative, când existã indicii cã boala progreseazã Acestea sunt cancerele considerate, conform nomogramelor, cu potenþial evolutiv redus.

american urological association guidelines prostate cancer pi rads 4 prostate cancer survival rate

Dozajul PSA se realizeazã la fiecare 6 luni timp de 4 ani, apoi anual PSADT este un indicator important în strategia de monitorizare a acestor cancere, pentru a indica necesitatea unui tratament. Un studiu recent al Universitãþii John Hopkins susþine cã cinetica PSA postdiagnostic nu reprezintã un test prognostic valid ºi nu ar trebui utilizatã pentru înlocuirea biopsiei anuale pentru urmãrirea bãrbaþilor prin monitorizare activã Spre deosebire de monitorizarea activã, watchful waiting implicã o urmãrire mai puþin agresivã ºi, în general, absenþa tratamentului pânã la apariþia bolii simptomatice Aceastã alternativã terapeuticã este aplicatã în cazul pacienþilor cu boalã incurabilã.

Valoarea PSA descreºte în luni ºi american urological association guidelines prostate cancer menþine la valori scãzute timp de de luni, dupã care survine o creºtere a PSA, care defineºte hormono-independenþa.

Când PSA continuã sã creascã dupã a doua linie de hormonoterapie, este vorba de hormono-rezistenþã Recidiva metastaticã este asociatã întotdeauna cu creºterea PSA, în afara cazurilor rare de tumori nediferenþiate, când PSA poate rãmâne nedetectabil. Un rãspuns al PSA este demonstrat de descreºterea PSA confirmatã de un al doilea test, la 4 sau mai multe sãptãmâni dupã declinul iniþial.

V-ar putea interesa

Thuret et al. Acest fenomen numit sindromul PSA surge postchimioterapie a fost observat în primele sãptãmâni dupã iniþierea chimioterapiei.

american urological association guidelines prostate cancer tratamentul prostatitei cu nămol saki recenzii

Aceeaºi observaþie este valabilã pentru chimioterapia second line. Cunoscând acest fenomen, clinicienii vor evita întreruperea precoce, inoportunã, a chimioterapiei S-a sugerat astfel cã tratamentul cu radiofarmaceutice cu tropism osos ar putea exercita, dincolo doar de ameliorarea durerii, 5 Daniela Rusu et al.

Tehnicile ADN microarray au permis studiul unor aspecte ale progresiei cancerului de prostatã.

S-ar putea să vă placă

Studiile s-au concentrat pe identificarea profilului expresiei genice caracteristic pentru diferite scoruri Gleason. Alte studii au avut drept scop identificarea genelor diferenþial exprimate în cancerul local comparativ cu cel metastatic. De exemplu într-un model Cox care a inclus statusul marginii chirurgicale, mãrimea tumorii, scorul Gleason ºi valoarea PSA preoperator, expresia crescutã a proteinei EZH2 a fost cel mai bun predictor al recurenþei 1.

Câteva studii s-au concentrat pe identificarea profilului care anticipeazã care dintre cancerele localizate sunt mai predispuse la recurenþa PSA dupã prostatectomie.

Astfel pierderea genei TRPM8 constituie un predictor semnificativ pentru recurenþa biochimicã.

CP este al doilea cancer masculin după cel bronho-pulmonar. Îns-au înregistrat Vârsta medie la diagnostic este de 71 ani. Screening-ul bărbaţilor sănătoşi utilizând antigenul prostatic specific PSA creşte incidenţa CP şi conduce la supradiagnostic.

În prezent, PSA continuã sã fie cel mai utilizat marker pentru urmãrirea evoluþiei bolii. Recurenþa biochimicã este diferit definitã, în funcþie de diferitele strategii terapeutice: 1.

Dupã prostatectomia radicalã, PSA descreºte la valori nedetectabile în sãptãmâni. În cazul brahiterapiei, nadirul este atins în ani.

AUA Guidelines on Advanced/Metastatic/Castration Resistant Prostate Cancer Webcast (2021)

Dupã terapia hormonalã, PSA descreºte în luni, se menþine la valori scãzute de luni, dupã care creºte, instalându-se etapa de hormono-independenþã. Conform consensului ASTRO, este important de notat cã definiþiile propuse preci- 6 PSA ca marker în evoluþia cancerului de prostatã zeazã succesul sau eºecul terapeutic în contextul unei populaþii, nu al unui individ 2.

american urological association guidelines prostate cancer cum se introduc profund supozitoare pentru prostatită

Ele oferã un context în care fiecare caz clinic va fi judecat individual. Expression profiling of prostate cancer progression. The impact of definitions of failure on the interpretation of biochemical recurrence following treatment of clinically localised prostate cancer.

Gene therapy for aadvanced prostate cancer. Approach to primary care follow-up of patients with prostate cancer. Do nomograms predict aggressive recurrence after radical prostatectomie more accurately than biochemical recurrence alone?

A nomogram predicting long-term biochemical recurrence after radical prostatectomy. Challenges in clinical prostate cancer: role of imaging.

Protocol clinic naţional: „Adenomul de prostată” - Ministerul Sănătăţii

Prostate-specific antigen working group s guideliness on PSA doubling time. Optimizing treatment for men with advanced prostate cancer: Expert recommandations and the multidisciplinary approach. PSA et suivi après traitement du cancer de la prostate.

american urological association guidelines prostate cancer decoct de prostatită cronică

EAU guidelines on prostate cancer. Do we need PSA and early detection on prostate cancer?

american urological association guidelines prostate cancer durere rinichi drept

Prostate-specifique antigen kinetics during follow-up are un unrealiable trigger for intervention in a prostate cancer surveillance program. Textbook of Bone Metastases. The postchemotherapie PSA surge syndrome. Prostate cancer.

Andreny Karoly nr. Histopathological diagnosis of PCa can be established by transrectal ultrasound-guided TRUS biopsy after an abnormal finding in digital rectal examination or finding an increased value of prostate specific antigen PSA in the blood. The purpose of this study is to evaluate the correlation between PSA level and Gleason score, in order to predict prostate cancer aggressiveness at time of diagnosis. Keywords: prostate, cancer, PSA, Gleason, score.

Wiley.

Mai multe despre acest subiect